خانه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه

بریده ای از شعر

جاودانگی عشق

! به آتش نگاهش اعتماد نکن

!لمس نکن

! به جهتی بگریز که بادها خالی از عطر اویند

،به سرزمینی بی رنگ

! بی بو و ساکت

آری

، بگریز و پشت ابدیت مرگ پنهان شو

!اگر خواستار جاودانگی عشقی

))))ازکتاب افلاطون کنار بخاری((((

بریده ای از شعر

دریا و هیچکس

،در جسم بشری من

!ابدیت تکرار میشود

به شادی میلاد یک حباب

!و غم ترکیدن حبابی دیگر

تکرار میشود آری

زوزه جگر سوز سگهای معصوم غرایزم

!از کشیدن این سورتمه لت و پار

))))ازکتاب افلاطون کنار بخاری((((

بریده ای از شعر

کودکان عقل

قلب بزرگ که بود ،

آن خورشید
که در آن ظلمات دور
!شکست و شکسته زنده ماند  
گوش کنید
اینک هزاران خورشید کوچک در انتظار ترکیدنند
این انفجار روشن بی پایان را 

کدام چشم به انتها خواهد رساند؟

))))ازکتاب افلاطون کنار بخاری((((

خانه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه

www . Hossein Panahi . IR

تمامی حقوق و امتیازات برای سایت رسمی حسين پناهي محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری تنها با نام این سایت و منبع مطلب درست خواهد بود