خانه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه

بریده ای از شعر

چنین می اندیشم

به آینده که برسی

!تا خوشبختی فاصله ات بیشتر از سه ماه نخواهد بود

!سه ماه

نه یک روز کمتر

نه یک روز بیشتر

سه ماه دیگر جهان آب و جاروی بینشی تازه خواهد شد

و خاک

و من با دلی تازه

!زندگی تازه یی را شروع خواهم کرد

))))از کتاب سالهاست که مرده ام((((

بریده ای از شعر

چنین می اندیشم

نیمی در سایه ، نیمی در آفتاب

کجا آسمان به پایان میرسد ؟

!  انگشت اشاره ما رو به بالاست یقین

طلوع میکندانسان


با دفتر هزار برگش
.

 

))))از کتاب سالهاست که مرده ام((((

بریده ای از شعر

چنین می اندیشم

چنین می اندیشم چنین می اندیشم

! در یکشنبه نیست انگاری

از کتابها جز دروغ و اتلاف ،

از اشنایی ها جز کینه ،

! چیزی نصیبم نشداست  

کتمان حقایق مکتوب

به ازای حقایقی که دست بیان به ادایشان نمیرسد

و نفی دوستی ها

به خاطر خودخواهی های خودخاسته .

))))از کتاب سالهاست که مرده ام((((

خانه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه

www . Hossein Panahi . IR

تمامی حقوق و امتیازات برای سایت رسمی حسين پناهي محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری تنها با نام این سایت و منبع مطلب درست خواهد بود